Geluidmetingen

Lawaai op de arbeidsplaats

De gevolgen van lawaai worden nogal eens onderschat. Veel werkgevers eisen van hun werknemers dat ze bij werkzaamheden waarbij het geluidsniveau boven 80 dB(A) komt gehoorbescherming dragen.

Maar wat is 80 dB(A)?? Je kunt niet weten wat je niet weet!

Wie het wel wil weten kan door Wijnholds Annen geluidmetingen laten uitvoeren. De metingen worden uitgevoerd met een "klasse 1" meter die is voorzien van de benodigde certificaten. De bijbehorende software biedt de mogelijkheid om de verkregen informatie uit metingen op een eenvoudige manier om te zetten in een leesbaar rapport. De metingen worden uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO-9612-2009-en. 

Gezondheidskundig wordt alle lawaai als schadelijk gezien. Het is wettelijk echter niet verboden om te werken met veel lawaai, als het maar niet te lang duurt. 

De Arbeidsomstandighedenwetgeving richt zich uitsluitend op de dagelijkse blootstelling van werknemers, de dagdosis. De dagdosis wordt bepaald door het gemiddelde lawaai van alle werkzaamheden, die een persoon per dag uitvoert, op te tellen. Het optellen gebeurt logaritmisch. Iedere 3 dB(A) verhoging is een verdubbeling van het lawaai! Dit houdt in dat werkzaamheden met veel lawaai zwaarder meetellen voor het bepalen van de dagdosis dan het "stillere"werk.

Wettelijk is (in het kort) het volgende bepaald:

  • Wanneer het vermoeden bestaat dat het geluidsniveau van 80 dB(A) overschreden wordt, moeten inventariserende metingen worden uitgevoerd.
  • Bij een dagdosis hoger dan 80 dB(A) moet gehoorbescherming beschikbaar gesteld worden.
  • Bij een dagdosis van 85 dB(A) moet een "plan van aanpak"worden gemaakt om de blootstelling aan lawaai te beperken. Werknemers zijn verplicht om gehoorbescherming te dragen.
  • Wanneer, rekening houdend met het dempend effect van gehoorbescherming, de dagdosis 87 dB(A) overschrijdt, moeten onmiddelijk maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt.

 

Een toolbox over geluid is via onderstaande link te downloaden,

http://toolboxgeluid.blogspot.nl/

 

Nieuwe reacties

08.12 | 19:53

Fantastisch

09.02 | 14:35

Goede informatie!!

25.09 | 19:29

Henk vandaag een leuk verhaal van jou gelezen in "Bouwmachines" over gebruik en misbruik van machines in de bouwwereld. Het doet mij goed jou verhaal hier

10.07 | 18:30

Mooie site Henk, ziet er veilig uit allemaal!!

Groeten van je tijdelijke collega in Hattem